Reparations-og vedligeholdelses tip

 Udskiftning af wiren i hækstagsstrammeren
November 2010

Kenneth Jensen
Pd 147


Wiren i hæstagsstrammeren bør efterses jævnligt og skiftes når den er slidt og blot enkelte kordeler er knækket. Den slides hurtigt, da den er viklet om en forholdsvis tynd aksel, og da den er for stiv til at lægge sig vikling for vikling pænt ved siden af hinanden.


Wiren afmonteres ved først at løsne skruen på akslen. Herefter kan den indre “aksel” med flangen trækkes ud og wiren er fri til også at blive trukket ud.

Den ny wire stikkes i hullet i akslen og fiskes ud gennem akslen med en “hårnål”(krog), som f.eks. kan være bukket i 3mm ståltråd eller messingtråd.

Herefter kan den indre “aksel” med flange igen monteres. Skruen skrues i akslen og låser wire og den indre “aksel” sammen med hovedakslen.

Husk også at kontrollere de skruer, som hækstagsstrammeren er monteret med. De kan være af messing og kan være tæret meget. Skift dem ud med rustfri stålskruer.

Eftersyn og vedligehold af udsatte dele / steder på Pd 26


Frits Falbe Hansen
Pd 226


Indtrængning af vand, generelt
Hvad gør du, hvis du får vand i båden andre steder?
Indtrængning af salt- eller ferskvand bør altid undersøges, og årsagen findes.
Først skal man undersøge, om vandet kommer ind når man sejler, mens båden ligger stille i vandet, eller på land.
Marker med kridt, hvor du tror vandet kommer ind, så er der nemmere at finde stedet.
Alle dæks- og skroggennemføringer bør regelmæssigt efterses, især hvor der forekommer store belastninger (spil, søgelænder, klamper m.m.)

Agterstag
På Pd’ere med en rulle til at stramme agterstaget med, bør disse dele efterses mindst hvert andet år, og om nødvendigt udskiftes.

Rorkiste
Omkring rorkisten opstår der nogle gange læk, især når man sejler for motor, hvor belastningen på roret er stor.
Man kan gøre følgende for at tætne lækagen:
Afrense godt med cellulosefortynder med en lærredstap, omkring rorkisten, der hvor glasfiberen ender. Når båden tages på land, aftages roret, hvorefter man sliber en rille i glasfiberen, rundt om rorkisten.
Rillen kan nu fyldes ud med fleksibel tætningsmasse (f.eks. Sikaflex).

Stævnbeslag
Stævnbeslaget er ikke rustfrit, så det bør efterses hvert år, inden masten sættes på.
Hvis der er faldet store rustflager af, og overfladen er meget ujævn og reduceret i tykkelse, bør beslaget udskiftes. Hvis beslaget i øvrigt er i jævn tykkelse og overflade, kan yderligere rust forhindres med saltvandsbestandigt fedt, som er mere fleksibelt end maling.

Røstjern
Røstjernene er meget belastede, så lækager kan opstå.
Hvis lækagen er lille, kan tætning udføres Capt. Tolley tætningsvæske.
Hvis lækagen er stor, så der nærmest løber vand ind, skal dækspladen afmonteres, fladerne afrenses godt, og tørre grundigt. Jeg anbefaler Terostat 2759.
Ved montering af dækspladen, spændes skruerne ikke hårdere, end at der er plads til lidt tætningsmasse.

Fenderliste
Både med den bløde gummifenderliste.
Hvis der er pænt lige ved listen, kan cyanoacrylatlim anvendes. Den hærder hurtigt, så der skal gøres rent, før limen påføres. Husk at beskytte øjne og hænder med briller og handsker.
Limen kan også bruges, hvis listen er knækket eller revnet.
Denne limtype kan i øvrigt også bruges til at fastgøre tætningslisten i forlugen. Husk at tage ca. 15 cm ad gangen, og husk at lave streger til at lime efter.

Tætningsliste i forluge
Til forlugen kan kontaktlim (indeholder fortynder) ikke anbefales, da den udtørres for hurtigt af sollys og varme.
Nogle har haft succes med vandbaseret PVC-lim (som f.eks. Bostik gulv- og væglim), som er nem af arbejde med, men kræver tørt og varmt vejr. Til gengæld tørrer den ikke ud og holder sig fast og alligevel fleksibel i mange år.

Mastekrave
Kraven laver jeg, når masten er sat på plads. Brug stof som skabelon, og dobbeltklæbende tape.
Sæt tapen på, hvor overkanten af mastekraven skal være. Brug stofskabelonen til at klippe et stykke godt kalechestof efter.
Kalechestoffet limes fast til masten med sætlim.

Ror i rustfrit stål
Problemet er, at primeren kan skalle af.
Dette kan løses ved, at der lægges en tynd glasfibermåtte på med primer som binder.
Roret aftages og den gamle primer slibes af. Måtten klippes, der passer om skægget og om roret. Dette kan gøres på følgende måde:
Til skægget er der ca. 15 cm / 112 cm til agterkanten af skægget.
Til det andet stykke laver jeg første en papirmodel, og mærker midten op, så man har styr på, hvor man sætter det på, sætter det om, og hen til agterkanten.
Roret er et stykke, som også lægges fra forkanten, og til begge sider.

Tætningsmasse
Terostat 2759 mener jeg, er den bedste tætningsmasse
Patronen tørrer ikke ud, og selv efter 3 år, kan du bruge af den igen.
Den kan købes hos Olav Hansen i Studstrup tlf. 8699 1510.

Behandling af rustfrit stål
Hos Taulov container fabrik har jeg hørt, at de behandler deres rustfri stål ved at gnide det med en grøn skuresvamp, i den primer de bruger.
Det første lag primer gnides på med svampen, over hele overfladen.
Det er Mærsk’s bud over vandet, men det kan nok også bruges under vandet.