Velkommen

Bestyrelsen byder alle interesserede velkommen på Polaris Drabant Klubbens hjemmeside.

Polaris Drabant Klubben er klubben for ejere af Polaris Drabant, en dejlig søstærk 26-fods sejlbåd bygget fra 1971-1982. Klubben holder medlemsarrangementer, udveksler erfaringer, skaffer rabat til medlemmerne, og udsender standere til medlemmerne, så de stolt kan vise deres medlemskab af klubben.

Klubbens tidligere hjemmeside på pd26.dk indeholder information af historisk interesse, men al ny information kommer på denne hjemmeside.”

Isefjordskredsens Pd-sejlere inviterer til fælles Pinsetur.

Pinsen nærmer sig – og de fleste både er kommet i vandet. Vi venter bare på lidt mere varme, som forhåbentlig er kommet når vi nærmer os Pinsen.

I år vover vi pelsen og gør næsten som vi plejer, altså vi mødes i løbet af fredagen i Marbæk, hvor vi kan samles i Klub/havnehuset efter aftale.

Lørdag sejler vi gennem broen kl.10 og sætter kursen mod Frederiksværk, hvor vi låner klubhuset til fællesspisninger m.v..

  1. pinsedag er sidste arrangement med fælles morgenmad i sejlklubben.

ALLE Pd-sejlere er meget velkomne til at deltage i arrangementet.

Ring til Georg Rossing hvis du vil have nærmere information eller hvis du ønsker at deltage.

Med ønsket om en god sæson sendes mine bedste sejlerhilsner

Georg Rossing,

Pd 17 ”Havgassen”,

Tlf.4018 6683

Referat GENERALFORSAMLINGEN

POLARIS DRABANT KLUBBEN DEN 14.11.2020

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter/love som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning. (godkendt)
  3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. (Godkendt)
  4. Valg af bestyrelse og suppleant. (Carsten har solgt sin Polaris og udtræder af bestyrelsen)
  5. Valg af revisor og suppleant.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling.

1: Carsten valgt til dirigent og fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2 og 3: Formandens beretning fremlagt af Carsten, da formanden var sygemeldt.

Så er det atter blevet tid til den årlige generalforsamling og desværre igen i år med et ret så behersket fremmøde.

Enkelte har da også forespurgt, om vi med det nuværende max på 10 personer i forsamlinger, overhovedet lovligt kan afholde generalforsamling i år.

Desværre har vi de seneste år ikke været i nærheden af 10 deltagere, så det luksusproblem, har vi desværre ikke.

Året vi har været igennem, har været præget af covid 19 vi fik her til lands i marts, det gav nogle begrænsninger f.s.v.a. kapsejladser, idet vi ikke måtte være ret mange sammen.

Hen over sæsonen blev disse begrænsninger mindre/lempet, så flere steder så vi      – i efter sæsonen – igen enkelte kapsejladser, desværre uden deltagelse af PD-er.

Forsamlingsforbud har måske også i nogen udstrækning afholdt folk fra at arrangere og deltage i fællesture.

Men det kan ikke være hele forklaringen på de manglende aktiviteter.

Det har i en stor del af sæsonen været lovligt og forsvarligt at mødes i mindre grupper, og klubbens forhøjede refusionsregner om blot tre både på fællestur kunne udløse refusioner, burde for mig at se, have udmøntet sig i nogle fælles ture og arrangementer.

Det ser imidlertid ikke til at have været tilfældet.

Nogle mener det måske skyldes den ret høje gennemsnitsalder blandt klubbens medlemmerne og deraf følgende forsigtighed i forhold til Corona.

Jeg kan naturligvis ikke afvise dette.

Men heller ikke forrige sæson, ja for den sags skyld også tidligere sæsoner, var der tilnærmelsesvist et aktivitetsniveau der berettiger klubbens eksistens og medlemmernes kontingentbetaling. Men derom senere ifb regnskabet.

Vi har i år fået 18 nye medlemmer, således vi d.d. er 117 medlemmer kun et medlem mindre end sidste år. Det er jo meget fint.

Vi har, hvad jeg kommer tilbage til under regnskabsgennemgangen, i indeværende sæson ikke udbetalt en eneste krone i refusion, så det har været let at være kassere.

For ganske få år siden foreslog den daværende bestyrelse, at nedlægge klubben og donere klubbens kontantbeholdning til Dansk Sejlunion

Det modsatte vores nuværende formand Rune sig heldigvis, og fik endda oppakning til at hæve kontingentet fra kr. 100 til kr. 150, således der kunne blive flere midler til flere aktiviteter.

Men lige lidt har det hjulpet.

Jeg vil derfor opfordre den kommende bestyrelse til – med medlemmerne – at diskutere, hvad man vil med klubben.

Jeg har solgt min PD-er og købt en Sunwind 31, hvorfor jeg da også har udmeldt mig af PD Klubben og dermed fratræder som kasserer.

Formands- og Kassererberetning, regnskabsaflæggelse, samt fastsættelse af nyt kontingent på 0kr for den kommende sæson blev godkendt.
Carsten fik overrakt et par gode flasker vin og fik tak for sin indsats i foreningen. Vi ønsker ham god vind i den nye båd.
Regnskabet kan ses på medlemssiden

4: Valg til bestyrelse: Følgende er valgt: Rune Broberg pd22, Torben Matthes pd246, Hanne Hansen pd 179

5: Suppleanter: valgt er Karl Jørgen Hansen og Søren Balle
Revisor: Anders Christensen fik genvalg

6: Ingen indkomne forslag.

7: Eventuelt

Her havde vi besøg af Poul Erik Kræmmer, der har arbejdet hos Nilling . Han viste billeder fra dengang i 70erne og fortalte anekdoter fra den tid på værftet. Et referat fra denne fortælling vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

8: Næste generalforsamling i 2021 foreløbigt fastlagt til 13. nov. kl 10.30 Sted Bogense sejlklub

Juni 2020

Kære medlemmer af Polaris Drabant Klubben

Sommeren står for døren og tillige forudsiger DMI i deres sæsonprognose at :

”I der samlede regnestykke ser juni ud til at end blive omkring- eller måske lidt over normaltemperaturen, mens den ventes lidt tørrere end normalt.

Med usikkerheden ’in mente’ er der altså en tendens til overvejende stabilt vejr i juli, og måneden ser ud til at byde på nedbør under det normale og temperaturer 1-2 grader over normalen.

Det bedste bud på august samlede temperaturniveau er omkring 1 grad over det normale, mens nedbøren ventes omkring- eller måske lidt over det normale, med betydelige geografiske forskelle fra landsdel til landsdel.” Kilde DMI sæsonprognose

Vi kan således forvente en god sommer og meget tyder på tillige på at coronaen er under kontrol. Men naturligvis skal vi fortsat efterleve myndighedernes anbefalinger omkring corona.

Som tidligere udmeldt, og som det fremgår af klubbens hjemmeside under ”Medlemsfordele”, har bestyrelsen besluttet at hæve refusioner til træf og kapsejlads mm.

Så lad os få en sommer med flere fælles ture/træf for vi der ser en frihed til at sejle.

PBV

Arrangementer i 2019

I 2019 har Polaris Drabant Klubben forløbigt planlagt følgende arrangementer:

– Pinsesejlads i Isefjorden – fra 7. juni i Marbæk
– Hyggetræf i Bogense – 28. – 30. juni i Bogense
– Hyggetræf med deltagelse i kapsejladsen “De Tre Broer” – 23. – 25. august i Kaløvig
– Efterårstur i Isefjorden – 13. – 15. september i Marbæk.

Referat fra Generalforsamlingen d. 23. november 2019
– Dirigent: Formanden blev valgt, da der ikke var andre kandidater.
– Referent: Formanden
Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt, selv om den ligger i udkanten af “medio November” udskydelsen skyldtes logistiske udfordringer.
– Formanden aflagde beretning:
Kære medlemmer.
2019 har været et år med flere aktiviteter end længe – men der har selvfølgelig heller ikke været en høj barre.
Vi har holdt 4 sejladser i regi af foreningen:
1. En pinsetur i Isefjorden,
2. En weekend i Bogense,
3. En weekend her i Kaløvig, og slutteligt
4. En efterårssejlads i Isefjorden, der desværre resulterede i, at samtlige blæste inde.
Pinseturen i Isefjorden gik fra Marbæk mod Frederiksværk, desværre kun med 2 Pd’ere og 2 eks-Pd-sejlere,. Her sluttede der sig heldigvis to yderligere Pd’ere til, flot fordelt fra Veddelev, Holbæk, Herslev og Jyllinge.
I juni lykkedes det, som vi har forsøgt i de sidste to år, at få andre medlemmer end de vanlige til at arrangere en sejlads: Hanne og Carl-Jørgen i Bogense lagde klub til, og arrangede en dejlig weekend med deltagelse fra 3 lokale både, 3 tilsejlende, og en formand i bil. Arrangementet bød på grill fredag aften, sejltur til Æbelø lørdag samt endnu en grillaften, og hjemsejlads søndag. Stor tak til alle de der mødte op, og særligt stort til Hanne og Carl-Jørgen for at afholde arrangementet! Håber det kan give inspiration til andre i den kommende sæson.
Kapsejladsen ”De 3 Broer” blev endnu engang sejlet i august fra Kaløvig Bådelaug. Pd-klubben havde igen arrangeret træf i forbindelse med denne sejlads. Det lykkedes at samle 5 tilmeldte PD-er, således at Polaris Drabant fik sit eget løb!
Desværre var der både svag vind og tåge, og det lykkedes derfor kun én Polaris Drabant at gennemføre sejladsen inden for tidsgrænsen – Stort tillykke til Hanne og Carl-Jørgen i Aphrodite, som nu må kunne kalde sig klubmestre 2019 i Polaris Drabant!
Ud over kapsejladsen bød weekenden også på grillfest fredag aften med pæn deltagelse. Senere lørdag aften var der fælles gallamiddag på Kaløvig Badehotel, for de deltagende både.
Slutteligt har Isefjordskredsen, som nævnt, holdt efterårssejlads i september. Vejret lagde hårdt for med 15m/s vind, så der blev i stedet arrangeret fællesspisning med hjemmebagt æblekage fredag, og igen lørdag i destinations-havnen – desværre med ikke-sejlende transport. Vi takker for indsatsen i Isefjorden, der holder et højt aktivitetsniveau – og ikke lader sig holde fra at holde et arrangement, bare fordi det blæser!
Klubben anskaffede i foråret nye standere, og har udsendt disse til alle medlemmerne, ligesom der også er blevet indkøbt 4 store standere på 1×2 meter, som er blevet brugt ved arrangementerne – Vi håber, at I har lagt mærke til dem!
Jeg takker bestyrelsen for samarbejdet og indsatsen i 2019 – og ser frem til gode sejladser i 2020!
God vind!

– Kassereren fremlagde regnskabet:
Jeg tror jeg vil starte med at konstatere at vi (uden yderligere sammenligning i øvrigt) har det som nuværende og tidligere regeringer her til lands, nemlig at vi ikke har levet op til alle vore målsætninger.
Vi (den nuværende bestyrelse) lovede nemlig højt og helligt på sidste års generalforsamling, og gentog det i øvrigt på første bestyrelsesmøde overfor os selv, at vi ville bestræbe os på at nedbringe klubbens kontantbeholdning, der som dengang og fortsat udgør sådan ca kr. 30.000.
At vi ville nedbringe kapitalen, skulle og skal ikke forstå som, at vi ville ødsle foreningens penge væk, men gennem øgede aktiviteter og tilskud hertil, gøre det mere interessant at være medlem af Polaris Drabant Klubben.
Da det er vores opfattelse, at vi ikke er sat i verden for at puge sammen, men være en aktiv forening. Er vi da også kede af at kunne konstatere, at udgifter/tilskud til aktiviteter desværre fortsat er på et alt for lavt niveau. Det skyldes desværre at aktivitetsniveauet fortsat er meget lavt.
Men der er håb forude, idet, såfremt den nuværende bestyrelse fortætter, har vi ideer til, hvordan vi håber at kunne øge aktivitetsniveauet, og dermed bruge flere af foreningens penge til gavn for medlemmerne.
Det med at interessen for medlemskab, er heldigvis lykkedes ganske godt, idet vi i dag har ikke mindre end 118 betalende medlemmer, hvoraf 16 medlemmer er nytilkomne i 2019 mod alene 5 nytilkomne i 2018. (Ud af de nuværende 118 medlemmer er der kun 4 B-medlemmer).
Nå ja! faktisk er vi lidt af en international forening, idet vi har et medlem i Schweiz nemlig Michael Koechlin.
Faktisk er det morsomt at se på den geografiske medlemsfordeling:
Der er således 52 medlemmer fra Sjælland og sørme også 52 jyske medlemmer (heraf 11 medlemmer på Syd/Sønderjylland). På Fyn 8 medlemmer.
Alene i Aarhus området er vi 20 medlemmer.

Desværre har vi også måttet taget afsked med nogle gl. medlemmer, enten fordi de i 2019 solgte deres PD, glemte at betale deres kontingent, eller af andre årsager forlod klubben.
Kontingentindtægterne har således for indeværende år været på niveau med forrige år nemlig på godt kr. 17.000.
Men lade os gennemgå regnskabet og se på de enkelte konti, som dette består af.
Vi har i år købt 300 nye klubstandere, hvoraf vi fortsat har en beholdning på ca. 250 stk. svarende til en værdi af ca. 9.000kr. Vi havde 80 standere fra året før.
BUDGETTET
Uændret kontingent på kr. 150, idet såvel budget som kontingent blev vedtaget uændret ved akklamation.
– Valg af bestyrelse og suppleant:
o Bestyrelsen og suppleanten blev genvalgt.
– Valg af revisor og suppleant
o Generalforsamlingen takkede den hidtidige revisor, som har valgt at stoppe som revisor.
o Anders Christensen blev valgt som revisor. Der gives en erkendtlighed til den tidligere revisor.
– Indkomne forslag:
o Bestyrelsen har skrevet et forslag til nye refusionsregler, så vi kan opnå budgettets mål om at bruge kr. 10.000 til gavn for medlemmernes arrangementer.
o Grundlæggende refunderes kun på baggrund af kvitteringer.
For at opnå tilskud til fælles ture/træf skal aktiviteterne være åben for alle klubbens aktive medlemmer, Det betyder rent praktisk, at bestyrelsen skal orienteres på forhånd, således vi kan udsende orientering om ture/træf/løb til samtlige medlemmer. Tillige skal der være mindst 3 deltagende medlemsbåde til et træf.
Den/de der står for et træf/ture/løb skal efterfølgende sende bestyrelsen et referat om aktiviteten, således klubbens øvrige medlemmer kan følge med i klubbens aktiviteter.
Som i alle andre forhold, forholder bestyrelsen sig løbende til klubbens økonomi/omkostninger hvilket betyder, at vi til en hver tid kan ændre bestemmelserne for refusioner, om vi måtte finde det nødvendigt.
Hvad kan der så forventes:
– Refusion af dokumenteret havneafgift for de første to dage af et træf. Ved længere ture/træf tager bestyrelsen beslutning om evt. yderligere refusioner.
– Refusion af (rimelige) udgifter til et aftensmåltid og et morgenmåltid til deltagende PD-både ( dog ikke til drikkevarer)
– Refusion af dokumenteret halvt startsgebyr ved deltagelse i kapsejlads med særlig start/løb for PD-er (maks. refusion er tre løb/år/båd)
– Rimelige udgifter til Præmier til vindere af 1./2./3. pladser ved kapsejladser med særligt start/løb for PD-er.
Andre refusioner:
-Klubben afholder, så vidt muligt, samtlige rimelige udgifter til efterfølgende frokost ifb. generalforsamlinger.
Baggrund:
Vi vil gøre det synligt, til hvad man kan forvente tilskud, bl.a. for derved at øge lysten til og antallet af træf og andre klubaktiviteter.

Regnskab kan findes på medlemssiden. Kræver kode.
– Næste års generalforsamling: Foreløbigt fastsat til 14. november 2020.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 11:45