Afskalling af ror og Zinkanoder

Meninger om b.la. anoder Klippet fra Facebook

1: Igen i år: ingen afskalning på det rustfrie ror og skæg efter en sæson i Limfjorden
Min anbefaling: ingen zinkanoder på ror og skæg. Afslibning af alt maling- epoxy etc. og 1 gang maling med Hammerites Special Metals Primer (kun første gang) + en gang bundmaling. Det dur i Limfjorden.

Desværre er mit skallet af igen igen og ruerne har overtaget.2 stk.zinkanoder en på ror og en på skæg begge ædt op

2: Zinkanoder giver en katodisk beskyttelse ( se fx Introduktion til emnet “Katodisk beskyttelse” fra Force)f. Da jeg købte Pd44 var der zinkanoder på såvel ror som skæg; men selv efter grundig afslibning og påføring af flere lag epoxy fik jeg afskalninger som vist på Jakobines foto ovenfor. Min teori er, at afskalningerne skyldes en meget stor katodeoverlflade kombineret med stor potentialeforskel mellem zing og rustfritstål, således at der kan dannes frit brint på katodeoverladen (det rustfrie stål). Det frie brint kan bla. medføre at maling skydes af (noget der kendes i forbindelse med magnesium som anodemateriale). Mine offeranoder var stort set forsvundet efter hver sæson, og der var meget kraftige afskalninger specielt koncentreret omkring zinken. Efter at have afskaffet zinkanoderne og primet med speciel metal primer har jeg ingen problemer med afskalning. Jeg har en zinkanode på skrueakslen og en zinkanode i min Yanmar motor.

3: Spørgsmål: Lyder fornuftigt
Mener du så jeg helt kan undvære?
Har et par søventiler og kølen som jo er af jern.
Kører med udenbordsmotor

Svar: Jeg har ingen anoder på kølen; og en anode på kølen vil ikke kunne katodisk beskytte søventiler.